Інформаційні карти про радіоактивне забруднення м. Києва та Київської області станом на 26 квітня 1986 року та 28 квітня. 28 квітня 1986 р.

Інформаційні карти про радіоактивне забруднення м. Києва та Київської області станом на 26 квітня 1986 року та 28 квітня. 28 квітня 1986 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12 сс. Спр. 4879. Арк. 10

Leave a Comment