Лист керівника ЦАУ УРСР Сенчила до Харківського обкому КП(б)У про необхідність звільнення керівника Харківського обласного архівного управляння Курляка. 1 вересня 1937 р.

Лист керівника ЦАУ УРСР Сенчила до Харківського обкому КП(б)У про необхідність звільнення керівника Харківського обласного архівного управляння Курляка. 1 вересня 1937 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп.1, спр. 1775, арк. 28

Leave a Comment