Указ Президії Верховної Ради Української РСР № 1195-УП «Про ратифікацію Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності». 30 вересня 1968 р.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР № 1195-УП «Про ратифікацію Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності». 30 вересня 1968 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 1892. Арк. 375

Leave a Comment

Перейти до вмісту