6-1-22-3551-004zv.jpg

Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» та лист погодження до проєкту Закону. 28 березня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3551. Арк. 3 - 4 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту