6-1-22-3552-043.jpg

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Голові Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики Г. Філіпчуку щодо ратифікації Конвенції про охорону дикої флори та фауни природних середовищ існування в Європі. 13 лютого 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3552. Арк. 43.

Leave a Comment

Перейти до вмісту