6-1-22-3563-142.jpg

Висновок на проєкт Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості води, складений науково-експертним відділом секретаріату Верховної Ради України. 20 вересня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3563. Арк. 142, 143.

Leave a Comment

Перейти до вмісту