6-1-22-3570-0056.jpg

Висновок Науково-експортного відділу Секретаріату Верховної Ради України на проєкт Закону України «Про відходи». 30 липня 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3570. Арк. 56 - 59.

Leave a Comment

Перейти до вмісту