6-1-22-3571-001.jpg

Постанова Верховної Ради України № 188 «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки». 5 березня 1998 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3571. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту