6-1-22-3635-023zv.jpg

Копія Віденської конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду. 27 листопада 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3635. Арк. 23 — 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту