6-1-22-3646-022.jpg

Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про ратифікацію Рамкової Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні», складена Національним агентством України з реконструкції та розвитку. 16 січня 1998 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3646. Арк. 22 — 26.

Leave a Comment

Перейти до вмісту