Про надання повноважень Раді Народних Міністрів УНР для ведення мирних переговорів з Російською державою — з протоколу засідання Малої Ради. 15 лютого 1918 р.

Про надання повноважень Раді Народних Міністрів УНР для ведення мирних переговорів з Російською державою — з протоколу засідання Малої Ради. 15 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту