Лист начальника Головної управи Генерального штабу Армії УНР С. Дядюші Міністру внутрішніх справ УНР про заготівлю провіанту та ремонт приміщень для призовників. 29 квітня 1920 р.

Лист начальника Головної управи Генерального штабу Армії УНР С. Дядюші Міністру внутрішніх справ УНР про заготівлю провіанту та ремонт приміщень для призовників. 29 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 33. Арк. 23зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту