Лист начальника культурно-освітньої управи до директора департаменту мистецтва і національної культури Міністерства народної освіти з проханням допомогти в справі припинення зниження архівів. 3 жовтня 1919 р

Лист начальника культурно-освітньої управи до директора департаменту мистецтва і національної культури Міністерства народної освіти з проханням допомогти в справі припинення зниження архівів. 3 жовтня 1919 р

ЦДАВО України, ф. 3689, оп. 1, спр. 14, арк. 108

Leave a Comment

Перейти до вмісту