Про від’їзд генеральних секретарів до Петрограду для обговорення політичного становища в Україні та ухвалення проекту статуту “Вільного Козацтва” – з протоколу засідання Генерального секретаріату. 21 жовтня 1917 р.

Про від'їзд генеральних секретарів до Петрограду для обговорення політичного становища в Україні та ухвалення проекту статуту “Вільного Козацтва” - з протоколу засідання Генерального секретаріату. 21 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1126, оп. 1, спр. 2, арк. 14зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту