Телеграма Головного вождя Польських військ Ю. Пілсудського Головному Отаману військ УНР С Петлюрі з побажанням спільної перемоги. 6 травня 1920 р.

Телеграма Головного вождя Польських військ Ю. Пілсудського Головному Отаману військ УНР С Петлюрі з побажанням спільної перемоги. 6 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2.Спр. 24. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту