Лист Голови Комісії по утворенню Української Академії наук В. Вернадського до Міністерства народної освіти та мистецтва М. Василенка та виписка з Журналу № 4 засідання Комісії по виробленню законопроєкта про утворення Української Академії наук. 24 липня 1918 р.

Лист Голови Комісії по утворенню Української Академії наук В. Вернадського до Міністерства народної освіти та мистецтва М. Василенка та виписка з Журналу № 4 засідання Комісії по виробленню законопроєкта про утворення Української Академії наук. 24 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 117. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту