Лист Міністерства народної освіти Української Держави до ректора Харківського технологічного інституту про затвердження В. Ф. Гербурта-Гейбовича на посаду проректора інституту з 1 червня 1918 р. (20 червня 1918 р.).

Лист Міністерства народної освіти Української Держави до ректора Харківського технологічного інституту про затвердження В. Ф. Гербурта-Гейбовича на посаду проректора інституту з 1 червня 1918 р. (20 червня 1918 р.).

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 362. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту