Лист-звернення Ради Українського вільного університету у Празі з інформацією про університет та проханням допомогти в його організації. Вересень 1921 р.

Лист-звернення Ради Українського вільного університету у Празі з інформацією про університет та проханням допомогти в його організації. Вересень 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту