Відомість на виплату платні старшинам і козакам 2-ї сотні Васильківського українського козацтва отамана Івана Горемики за квітень 1918 р.

Відомість на виплату платні старшинам і козакам 2-ї сотні Васильківського українського козацтва отамана Івана Горемики за квітень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 46

Leave a Comment

Перейти до вмісту