Відозва Української корпорації для продукції фільмів в Америці до українського громадянства із закликом приходити до кінотеатрів на перегляд першого українського звукового фільму «Наталка Полтавка». 6 грудня 1936 р.

Відозва Української корпорації для продукції фільмів в Америці до українського громадянства із закликом приходити до кінотеатрів на перегляд першого українського звукового фільму «Наталка Полтавка». 6 грудня 1936 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 1022. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту