Листівка із зображенням прапору, герба та мапи Української Народної Республіки. Без дати.

Листівка із зображенням прапору, герба та мапи Української Народної Республіки. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 359. Арк. 217зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту