Звернення та телеграми до народного депутата Ю. М. Щербака з питань аварії на ЧАЕС та її наслідків за 1989 -1990 роки. 1989-1990 рр.

Звернення та телеграми до народного депутата Ю. М. Щербака з питань аварії на ЧАЕС та її наслідків за 1989 -1990 роки. 1989-1990 рр.

ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 1. Спр. 605. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту