6-4778-3-4-007.jpg

Документи з Національної доповіді Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про стан навколишнього природного середовища в Україні за 1991 рік» Т. І. З розділу 1. Природні умови (титульний аркуш, передмова, мапи, таблиці). 1992 рік.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 4. Арк. 1, 3 — 11.

Leave a Comment

Перейти до вмісту