6-4778-3-5-030_1.jpg

Кольорова мапа природного приросту населення в Україні, складена Інститутом географії Академії наук України. 1 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 5. Арк. 30.

Leave a Comment

Перейти до вмісту