Наказ Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України № 50-о «Щодо забезпечення доступності об’єктів соціальної інфраструктури для осіб з інвалідністю». 4 серпня 2011 р.

Наказ Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України № 50-о «Щодо забезпечення доступності об'єктів соціальної інфраструктури для осіб з інвалідністю». 4 серпня 2011 р.

ЦДАВО України. Ф. 5339. Оп. 2. Спр. 3. Арк. 116

Leave a Comment

Перейти до вмісту