Лист Київської губернської української ради Генеральному секретарству внутрішніх справ про скликання ІV-го Українського національного з’їзду Київщини у грудні 1917 р. 28 листопада 1917 р.

Лист Київської губернської української ради Генеральному секретарству внутрішніх справ про скликання ІV-го Українського національного з'їзду Київщини у грудні 1917 р. 28 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 799, оп.1, спр. 1а, арк. 4

Leave a Comment