Постанова Верховної Ради Української РСР «Про Концепцію нової Конституції України». 22 травня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про Концепцію нової Конституції України». 22 травня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4604. Арк. 153

Leave a Comment