Витяг з протоколу засідання Генерального Секретаріату щодо ухвалення Закону про Українську академію мистецтва. 5 грудня 1917 р.

Витяг з протоколу засідання Генерального Секретаріату щодо ухвалення Закону про Українську академію мистецтва. 5 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 11, арк. 159

Leave a Comment

Перейти до вмісту