Протокол Українського військового з’їзду із записом виступу М. Міхновського. 5-8 квітня 1917 р.

Протокол Українського військового з’їзду із записом виступу М. Міхновського. 5-8 квітня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 51. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту