Фотокартка Євгена Петрушевича з військовими. б/д.

Фотокартка Євгена Петрушевича з військовими. б/д.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 33. Арк. 43

Leave a Comment

Перейти до вмісту