Закон Української Держави про надання губерніальним старостам права розпускати волосні земські зібрання та управи. 29 червня 1918 р.

Закон Української Держави про надання губерніальним старостам права розпускати волосні земські зібрання та управи. 29 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 263. Арк. 2 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту