Інформація Міністерства енергетики та електрифікації УРСР про будівництво атомних електростанцій в Українській РСР. 24 червня 1980 р.

Інформація Міністерства енергетики та електрифікації УРСР про будівництво атомних електростанцій в Українській РСР. 24 червня 1980 р.

ЦДАВО України. Ф. 4786. Оп. 1. Спр. 1925. Арк. 139

Leave a Comment

Перейти до вмісту