Привітання від Президента-Генерального директора “Українського Дому в Парижі” Президента України з прийняттям Конституції України. 3 липня 1996 р.

Привітання від Президента-Генерального директора “Українського Дому в Парижі” Президента України з прийняттям Конституції України. 3 липня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1035. Арк. 193

Leave a Comment

Перейти до вмісту