Посвідчення, видане Радою Українського хорового товариства в м. Тарнові Федору Стешку на збори Організаційної комісії зі складання педагогічних курсів у таборах для інтернованих. 5 липня 1921 р.

Посвідчення, видане Радою Українського хорового товариства в м. Тарнові Федору Стешку на збори Організаційної комісії зі складання педагогічних курсів у таборах для інтернованих. 5 липня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3644. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту