Про ухвалення Закону про покарання всіх учасників війни і повстання проти Української держави – з протоколу засідання Малої Ради. 5 березня 1918 р.

Про ухвалення Закону про покарання всіх учасників війни і повстання проти Української держави - з протоколу засідання Малої Ради. 5 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 38

Leave a Comment

Перейти до вмісту