Рапорт політичного кур’єра Головноуповноваженого Уряду УНР у м. Кам’янці Міністру закордонних справ УНР А. Лівицькому про обстановку в місті та діяльність І. Огієнка. 10 грудня 1919 р.

Рапорт політичного кур’єра Головноуповноваженого Уряду УНР у м. Кам’янці Міністру закордонних справ УНР А. Лівицькому про обстановку в місті та діяльність І. Огієнка. 10 грудня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 32а. Арк. 16зв.

Leave a Comment