Про знесення будівель військового відомства біля храму Спаса на Берестові. З листування Управління по розробленню плану забудови вільних земель м. Києва при Міністерстві шляхів УД та Головного управління мистецтв та національної культури УД. 1, 5 листопада 1918 р.

Про знесення будівель військового відомства біля храму Спаса на Берестові. З листування Управління по розробленню плану забудови вільних земель м. Києва при Міністерстві шляхів УД та Головного управління мистецтв та національної культури УД. 1, 5 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту