Витяг з протоколу № 5 засідання Президії Головпрофосу Української СРР про увічнення пам’яті Г. Сковороди у зв’язку з 200-річчям від дня народження. 6 травня 1922 р.

Витяг з протоколу № 5 засідання Президії Головпрофосу Української СРР про увічнення пам'яті Г. Сковороди у зв'язку з 200-річчям від дня народження. 6 травня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 720. Арк. 104

Leave a Comment

Перейти до вмісту