Універсал Української головної визвольної ради. Червень 1944 р.

Універсал Української головної визвольної ради. Червень 1944 р.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 146. Арк. 4зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту