Телеграма комісара зв’язку Генерального секретарства шляхів К. Місевича Генеральному секретарю військових справ С. Петлюрі про пересування 4-го куреню І-го Українського полку ім. Б. Хмельницького. 7 листопада 1917 р.

Телеграма комісара зв'язку Генерального секретарства шляхів К. Місевича Генеральному секретарю військових справ С. Петлюрі про пересування 4-го куреню І-го Українського полку ім. Б. Хмельницького. 7 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 4195, оп. 1, спр. 1, арк. 3

Leave a Comment