Відозва Української Національної Ради про розбудову української держави та її захист. 5 листопада 1918 р.

Відозва Української Національної Ради про розбудову української держави та її захист. 5 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 244. Арк. 13зв.

Leave a Comment