Лист контр-адмірала М. Остроградського Міністру військових справ УНР про розмову з французьким генералом [Ф.] Петеном щодо визнання УНР Францією. 19 травня 1920 р.

Лист контр-адмірала М. Остроградського Міністру військових справ УНР про розмову з французьким генералом [Ф.] Петеном щодо визнання УНР Францією. 19 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 188. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту