Про призначення Бориса Мартоса Міністром фінансів УНР. З наказу Директорії УНР. 9 січня 1919 р.

Про призначення Бориса Мартоса Міністром фінансів УНР. З наказу Директорії УНР. 9 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 3а

Leave a Comment