Світлина Григорія Жуковського. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР, наданого для вступу до вищих шкіл. 17 серпня 1921 р.

Світлина Григорія Жуковського. З посвідчення Міністерства народної освіти УНР, наданого для вступу до вищих шкіл. 17 серпня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1076. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту