Про виплату грошей членам Малої Ради , які виїхали з Києва під час наступу більшовиків – з протоколу засідання Малої Ради. 4 березня 1918 р.

Про виплату грошей членам Малої Ради , які виїхали з Києва під час наступу більшовиків - з протоколу засідання Малої Ради. 4 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту