Довідка відділу міжнародних зв’язків Ради у справах релігії при Раді Міністрів Української РСР про релігійні культові об’єкти в м. Києві. 1 червня 1988 р.

Довідка відділу міжнародних зв'язків Ради у справах релігії при Раді Міністрів Української РСР про релігійні культові об'єкти в м. Києві. 1 червня 1988 р.

ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 7, спр. 395, арк. 113

Leave a Comment