Постанова Кабінету Міністрів України № 610 “Про реформу грошової системи”. 8 листопада 1992 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 610 "Про реформу грошової системи". 8 листопада 1992 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 2642, арк. 183

Leave a Comment