Лист Президента Державного сенату Міністру юстиції УД про законодавче розв’язання питання про мову. 1 листопада 1918 р.

Лист Президента Державного сенату Міністру юстиції УД про законодавче розв’язання питання про мову. 1 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2207. Оп. 1. Спр. 1611. Арк. 34

Leave a Comment