З протоколу засідання Колегії Народного комісаріату освіти Української СРР про вшанування пам’яті українського філософа Г. Сковороди. 6 травня 1922 р.

З протоколу засідання Колегії Народного комісаріату освіти Української СРР про вшанування пам'яті українського філософа Г. Сковороди. 6 травня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2717. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 92

Leave a Comment

Перейти до вмісту