62.2_2192-2-14-44_.jpg

Розпорядок Диктатора ЗУНР Євгена Петрушевича про зміну постанов організаційного статуту Надзвичайної дипломатичної місії ЗУНР у Лондоні. 17 лютого 1922 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 14. Арк. 44 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту